top of page
havet
Sukkulenter

OM SOELJUHL

På denne side kan I læse om virksomheden, samt stifterne bag

Hos SoelJuhl er vores formål er at genskabe kontakten ind i alt vi er, også alt det vi lærte vi ikke måtte være, ved at forene teori og praksis. Det betyder, at vi altid har et rationale for det vi gør og ved hvorfor vi gør det. Det betyder, at vi aldrig kun taler, men altid også har en kropslig praksis med.

 

Vi tror på, at mennesket forankres i sin egen selvforståelse, gennem en vekselvirkning mellem krop og sind. Vi er derfor ikke dualistiske i vores forståelse af mennesket. Vi tror også på, at kroppen og sindet lever i en sameksistens med det nære sociale samt det transgenerationelle, kollektive og kulturelle.

320382565_817938555944727_2140414074894598567_n.jpg

Arbejdsmorale

Vi er optaget af menneskelige instinkter og tror på, at mennesket fødes med en masse instinktive rettetheder og drivkræfter. Ret beset tror vi på, at vi formes i de nære kærlighedsrelationer, helt tilbage i moderens mave. At være traumatiseret er derfor en normaltilstand i vores optik. Inden for visse rammer. For vi bliver alle det der kunne elskes eller holdes ud. Vi har alle fraspaltet store dele af os selv. For at blive det nødvendige. Vi vil gerne genskabe helheden og se folk vokse sig hele. På godt og ondt.

Vi tror på, at det er der den dybeste selvkærlighed bor. Men vi ved også, at vi kommer til os selv sammen med andre. Aldrig alene, hvis vi vil have de sidste stumper med. Derfor arbejder vi ind i kropslige og sindslige ritual- og instinktrum. Vi arbejder ind i arketyperne og ind i kraftlagene. Dertil tror vi, at det kropslige er en nødvendighed. For vi husker alt vi er i kroppen. Sindsligt kan vi glemme. Men kroppen husker.

 

Vi tror på, at vi kulturelt forkaster en del sindsrum. Fx de aggressive sindsrum. De dømmes forkerte, skamfulde og uønskede. Hvilket betyder at de kommer til at leve i mørket, hvor de gør vældig meget fortræd. I stedet vil vi trække de rum ud i lyset og lære mennesker hvordan disse sinds- og kropsrum kan komme til udtryk på en vis, hvor de bliver kraftlag og ressourcelag. Og ikke gør fortræd. Vi vil væk fra følelsen af at være forkert. Ud af skam, skyld og skuffelse. Og ind i konsekvens og selvansvarlighed.

 

Vi arbejder derfor ind i skyggefelterne. Der hvor aggression, kontroltab, sexuelle fantasier og lyster, hengivelse, tillid, nydelse og brutalitet bor. Vi gør det med stor bevidsthed. Nænsomhed og rammesætning. Vi ønsker at genskabe helheden. Så intet menneskeligt muligt er forkert. Når det kommer til udtryk på en vis, så det ikke skader og gør fortræd.

 

Vi tror på at mennesket har en stor ubevidst dragning mod skyggerne og beskuer det trygt på afstand bag skærme. Vi ønsker at gå ind i dette skyggeland, med favnen fyldt med kærlighed, omsorg, nænsomhed, grænsesætning og bevidsthed. Og bære det ud i virkeligheden på en vis, så det skaber dybere intimitet mellem mennesker.

 

Vi underviser og faciliterer både privatpersoner og professionelle. Da vi gerne vil udbrede viden om, hvilket drivkræfter der kan ligge bag menneskets til tider, uforståelige lyster og adfærd. Vi skaber mening i galskaben og inviterer ind i dybe nærende rum. Hvor vi sammen kommer til os selv.

Etiske overvejelser

Da Lars er formand for Dansk Sexologforeningen og Anne er autoriseret psykolog, er vi allerede via vores fag underlagt en række etiske forudsætninger. Disse har vi taget med ind i vores virke i SoelJuhl. Vi vil gerne tydeliggøre, hvilket grundlag vi står på, så ingen er i tvivl.

Vores rolle & deltagelse

Vi deltager aldrig i øvelser og undervisning på lige fod. Vi kan vise en øvelse og deltage i lette øvelser, hvor der ikke er kropskontakt. Men vi deltager aldrig på lige fod med andre deltagere. Hvis vi deltager, er vi neutrale og arbejder ikke med vores personlige stof.

På mange af vores kurser er der undervisningsassistenter til stede, der deltager på næsten lige fod. De har som formål at støtte processen og sikre, at der altid er et lige antal deltagere.

Samtykke

Vi har etiske standarder der omfatter, at al deltagelse indbefatter samtykke. Det betyder, at vi skaber rammer for, at man kan træde ud og ind, og vi sikre at alle deltagere har forståelse for samtykke betydning. Vi arbejder ud fra Wheel of concent.

Selvudvikling

Det skal først og fremmest anføres, at deltagelse hos os ikke er terapi. Vi arbejder i feltet af selvudvikling, undervisning, facilitering. Det betyder, at du overordnet set har ansvar for egen deltagelse.

Vi har ansvaret, og vi tager det fulde ansvar der, for at holde rummet og sikre, at alt der foregår, er på et fuldstændig oplyst grundlag.

Nøgenhed

Vi har ingen nøgenhed på vores kurser. Dette afviges der aldrig fra. Vi samarbejder dog indimellem med andre udbydere af tantra og berøring, om at lave fælles sommerlejre og weekendsretreats, og der kan der forekomme nøgenhed på disse underviseres workshops.

Grænser

Vi står på grænser. Vi udvider grænser. Men vi overskrider dem ikke. I stedet lærer vi mennesker at mærke grænser og tage ansvar for disse. Hvis vi utilsigtet overskrider en grænse, vil vi gerne vide det, da vi ønsker at lære og udvikle os.

Sex

Finder du ikke hos os. Vores virke er centreret omkring det erotiske felt. Altså eroskraften rettet mod det energetisk og sanseligt erotiske, der ikke indbefatter sexuelle akter. Det betyder, at man kan arbejde med andre end blot sin partner. I et trygt rum.

Berøring

Der forekommer en masse berøring på vores kurser. Men altid baseret på samtykke. Der er aldrig berøring af intime områder, som køn, bryster og baller. Dette afviges der aldrig fra.

 Tavshedspligt

Vi undervisere har tavshedspligt. Vi forventer ligeledes, at deltagere påtager sig en etisk tavshedspligt omkring andre processer. Man må fortælle om egen proces, men ikke andres.

Traumeinformeret

Vi er bevidst om, at de processer vi faciliterer, kan trigge individers traumer. Dette er vi indforstået med og kan holde det rum.

Hvem er vi?

Vi er sexolog Lars Juhl og psykolog Anne Soelberg. Sammen har vi SoelJuhl.dk. Institut for sexologi, psykologi og tantra.

 

Fra vores første møde blev det tydeligt, at vi gør det samme. Blot fra forskellige vinkler. Vi erfarede også, at når vi satte disse vinkler sammen, så opstod der et felt, hvor to plus to blev til mere end fire.

 

Derfra har det været naturligt at bære vores virke ud i verden, med det fælles formål at skabe synergi mellem det kropslige, spirituelle, sexologiske og psykologiske.

 

Tilsammen er vores viden enorm og den vil vi gerne udbrede. Dog ikke blot fra et intellektuelt ståsted, men fra de dybere kropslige lag, hvor følelser og sanser bor. Vi er optaget af sindslig og kropslig visdom. Af healing på kollektive, transgenerationelle og individuelle planer.

 

Vi tror på, at vi har brug for tilknytning til fællesskabet, for at komme til os selv, med alt vi rummer. Derfor ligger vores fokus på at skabe en tribe følelse. En følelse af at høre til og være forbundet. Til os selv og til andre.

Anne Soelberg
planter

Anne Soelberg arbejder til dagligt med hendes selvstændige praksis som klinisk psykolog, hvor hun er tilknyttet ydernummerordningen. Ved siden af sin stringente og evidensbaserede psykologfaglige praksis, har hun 30 års erfaring i spirituelle kredse, med fokus på kropslige praksisser. Anne er trænet i mindfulness og compassion gennem to årtier, hvilket mærkes i hendes personlighed.

 

Anne er ophavskvinde, og forkvinde, for "Netværk for spirituelt orienterede psykologer” under Dansk Psykologforening, som man kan finde her: Dansk Psykologforening og netværkgruppens hjemmeside. Annes hjertebarn er at skabe evidens ind i det spirituelle, så dette kan integreres i det psykologfaglige. Hendes spirituelle vandring startede med meditative praksisser og yoga omkring 1991. Hun kalder sig selv krops- og dansenørd. Hun beskæftiger sig med lyd og stemme, kropsarbejde, dans og bevægelse.

 

Anne har, af psykologforeningen, godkendt kropsterapeutisk efteruddannelse. Hun underviser terapeuter i kropsterapeutisk og neuroaffktiv intervention overfor tidlige traumetilstande hos voksne. Anne har desuden en tantrisk praksis siden 2002 og har gennem 10 år faciliteret tantriske grupper. Annes fokus ligger på healing af det feminine, især med vægt på den kropsskam, der ligger der. Derfor har hun fortløbende kvindecirkler, hvor kvinder healer med kvinder. Annes tantriske praksis er af kropslig energetisk og meditativ karakter. Hvilket betyder, at nøgenhed og seksuel praksis, ikke er normen. Det tantriske er en sindstræning ind i, at komme til sig selv i verden, med alt man er. Uden at gøre fortræd.

 

Hun er optaget af rituelle sammenhæng og af disses forbundenhed til natur, både i det ydre og i de indre kraftlag, hvor menneskets instinkter bor. Annes spiritualitet går ned ad som en Bottom up praksis, hvor mennesket kommer til sig selv, fra føddernes forbundenhed ned i jorden og op gennem kroppen. Anne er Jungiansk inspireret og arbejder grundlæggende med individuation gennem symbollag og arketyper, som gennemgående tråd i hendes virke.

289254522_10159752879208405_1176051261315398072_n.jpg

Anne Soelberg

Lars Juhl
planter
45288690_10155980744747934_2217926699406852096_n.jpg

Lars Juhl er uddannet sexolog hos Joan Ørting og dertil formand for Dansk Sexologforening. Hans kropslige selvudviklingsrejse startede for årtier siden og har vendt mange kropsmeditative veje.

 

Lars er velbevandret i sexpositive miljøer. Blandt andet indenfor Kinbaku, BDSM, tantra og Spirituel Shamanistisk Seksualitet. Desuden interesserer han sig for bevægelse inden for de forskellige parforholdskonstellationer i kontinuummet mellem monogami og polygami. han har en stor personlig og professionel viden omkring tantrisk facilitering af traumemateriale.

 

Lars kendetegnes ved, hans evne til at holde og føre et rum. Han står stærkt og omsorgsfuldt på en og samme tid.

Lars Juhl

- ARRANGEMENTER -

Læs mere om SoelJuhls arrangementer her

bottom of page